TRAMUNTANA, CET

Serveis de jardineria i senyalització
www.centretramuntana.com
Tel. 972 305 629
centretramuntana@baixemporda.cat
CONTACTE: Pere Cañigueral

Categoria
  • -Condicions especials per a socis
  • Neteja
Subcategoria
  • Serveis de neteja
Condicions especials per a socis
  • Descompte del20% en planta de viver. Descompte del 5% en pintural vial

Tramuntana és un centre especial de treball, que orienta la seva activitat cap a la jardineria, la pintura vial i la senyalització i els manipulats industrials.

Als serveis que ofereixen, plenament competitius al seu sector respectiu,  cal afegir-hi el valor social de la seva tasca.

Jardineria: manteniment de zones verdes, poda, tractaments fitosanitaris, regs, etc.També serveis especialitzats com poda d'alçada.

Viver de planta ornamental: amb tria de plantes de baix consum d'aigua. Arbustives, aromàtiques, coníferes, enfiladisses i entapissants

Pintura vial i senyalització: passos de vianants, aparcaments, etc.

Manipulats industrials: ensobrats, "packaging",mailings, etc.