QNTROLPLAGA

Control de plagues,tractaments fitosanitaris i legionel.la
www.qntrolplaga.com
Tel. 972 104 349
info@controlplagagirona.com

Categoria
  • Neteja i control de plagues
Subcategoria
  • Control de plagues i legionel·la
  • Control integrat de plagues a tot tipus d’establiments (ROESP sanitat ambiental 0050CAT-SGi)
  • Tractaments de la fusta (certificats de formació en biocides TP8)
  • Tractaments de prevenció i control de la legionel·losi segons protocol RD 487/2022 (ROESP legionel·la 5131CAT-LgGi)
  • Gestió en controls analítics
  • Tractaments fitosanitaris (Registre ROPCAT ST170130)
  • Solucions personalitzades per a cada client