GROUPE ATLANTIC ESPAÑA - SOLUCIONES CONFORT TÈRMICO S.A.

Estalvi energètic i instal·lacions
https://groupe-atlantic.fr/es/el-grupo/
Tel. 93 759 54 51
spain.info@acv.com
CONTACTE:

Categoria
  • Equipament
Subcategoria
  • Estalvi energètic i gestor d'instal·lacions

GROUPE ATLANTIC ESPAÑA - SOLUCIONES CONFORT TÈRMICO S.A. i ACV desenvolupa, produeix i comercialitza des de 1922 solucions tecnològiques per a la producció d'aigua calenta sanitària i calefacció. Líders tant en el disseny com fabricació de productes, ACV ofereix una experiència inigualable en l’estudi de les solucions més adients, el subministrament de material d'alta qualitat i l'assistència tècnica abans i desprès de la venda.

  • Sistemes d’aigua calenta sanitària: dipòsits interacumuladors SMART i generadors autònoms de doble servei a condensació HEAT MASTER TC (condensació total).
  • Calderes: calderes de peu de condensació HIGH POWER, calderes murals de condensació PRESTIGE i calderes elèctriques E-TECH.
  • Equips autònoms de generació de calor: equips ACV BOX.
  • Cremadors: a Gas Natural, propà i gasoil.
  • Energia solar: captadors solars HELIOPLAN, captadors de tub de buit i sistemes d’autobuidat DRAIN BACK.