BRAUT EIX AMBIENTAL

Aigua i mediambient. Tractaments de l'aigua
www.eixambiental.com
Tel. 93 881 63 71
braut@eixambiental.com
CONTACTE: Montserrat Braut / Joan Marc

Categoria
  • Neteja
Subcategoria
  • Control de plagues i legionel·la

Treballem per millorar la qualitat de l’aigua, la contaminació de l’aire i la higiene dels aliments.

  • Realitzem tractaments químics específics
  • Comptem amb laboratoris per l’analisis d’aigua, aire, superficie i aliments.
  • Instal·lem equips i aparells per la millora de la qualitat de l’aigua.
  • Elaborem plans de control de plagues. 
  • Implantem sistemes de gestió i seguretat (ISO)
  • Facilitem l’externalització del departament de qualitat
  • Oferim assessorament tècnic, administratiu i legal.
  • Disposem de cursos de formació a mida