ALTIMIR

Serveis higienicosanitaris
www.altimir.com
Tel. 937 665 253 (ext.3) / 630 533 050
assessoria@altimir.com
CONTACTE: Carme Cernicharo

Categoria
 • Neteja i control de plagues
Subcategoria
 • Serveis higienicosanitaris
 • Prevenció i control de plagues
 • Prevenció i control de legionel·la
 • Neteja i desinfecció d’instal·lacions de risc
 • Assessorament tècnic i legal
 • Control de piscines
 • Controls analítics
 • Seguretat alimentària
 • Plans d’autocontrol i APPCC
 • Formació tecnicosanitària