Màquina automàtica de gestió d’efectiu

109€/mes (Renting a 60 mesos). Claus en mà amb formació i post-venda inclòs.

Cashkeeper és la solució definitiva pel control d’efectiu.
La caixa sempre quadra, 3 nivells de claus de seguretat.
No hi ha errors en els canvis, evita furts indesitjats.
Màquina de cara al client o al treballador. Disseny exclusiu i personalitzable.
Tots els bitllets i monedes son verificades. Ancoratges antirobatori.
Gestiona la Cashkeeper des del teu mòbil.
Es poden connectar diversos TPV a un sol Cashkeeper.

També oferim l’assessorament, la instal·lació, la formació i el manteniment de TPV, impressores de tiquets, comanderos, etc. per a la gestió integral del seu negoci.