Productes autoritzats en el llistat del Ministeri de Sanitat

www.proquimia.com
T. 93 883 23 53 / M. 639372617
jbrugada@proquimia.com
CONTACTE: Joaquim Brugada

Recentment, varis productes de Proquimia han estat inclosos com a productes autoritzats en el llistat del Ministeri de Sanitat, demostrant la seva eficàcia contra el coronavirus, entre els quals ASEPVIX.

El desinfectant de superfícies ASEPVIX i també en el seu format bag in box CONPACK ASEPVIX, produïts per Proquimia, han estat inclosos pel Ministeri de Sanitat en el llistat amb els productes virucides ambientals i HA registrats a Espanya d’acord amb la norma UNE-EN 14476 . ASEPVIX va ser inclòs en l’última actualització d’aquest document, amb número de registre 17-20-05503-HA.

Concretament, ASEPVIX ha estat inclòs després d’aportar els resultats d’un assaig virucida seguint els paràmetres de la norma UNE-EN 14476 per a noronavirus, un virus no encapsulat més resistent als desinfectants que els virus encapsulats, com ara el coronavirus