Grup CBC

El Grup Costa Brava Centre és el fruït de la col·laboració de diferents entitats, l’objectiu comú de les quals és ser el referent de les empreses turístiques de la Costa Brava i les comarques gironines, agrupant tots els serveis que els puguin facilitar el seu dia a dia.

UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME DE LA COSTA BRAVA CENTRE

Associació creada fa més de 40 anys, és el gremi professional a la comarca del Baix Empordà. Té uns 400 socis entre allotjaments, restaurants i bars i els seus objectius són, entre d’altres, la representació dels interessos del sector davant les administracions; la formació i la professionalització del sector; promoure la qualitat de l’oferta turística i difondre la cuina local.

Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre

Tots els socis a: Visit Costa Brava

COSTA BRAVA CENTRE SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA

Fundada el 1986, presta tot tipus de serveis tant a les empreses membres com a clients externs, entre els que es poden trobar des d’establiments turístics fins administracions. Actualment desenvolupa la seva activitat entorn 4 grans departaments: compres i proveïdors, consultoria turística (QGlobal), comunicació i disseny (CODI) i gestió laboral i fiscal comptable.

Costa Brava Centre Societat Cooperativa Catalana Limitada

Codi, Comunicació i Disseny

Q-Global

COSTA BRAVA CENTRE HOTELS

Fundada l’any 1990 per un petit grup d’hotelers, és la primera cadena tipològica voluntària de Catalunya. El seu objectiu és la  diversificació dels  productes turístics i la presencia comercial als principals mercats emissors.

Actualment compta amb més de 80 hotels vinculats a la marca.

Costa Brava Verd Hotels

BLAU VERD HOTELS

L’any 1996, davant l’èxit de Costa Brava Centre Hotels i les sol·licituds d’incorporació d’altres hotels de les comarques gironines, es constitueix una segona cadena tipològica amb el nom de Blau Verd Hotels. Amb el temps ambdues es fusionaran amb la denominació Costa Brava Verd Hotels.

Costa Brava Verd Hotels

LA CUINA DE L’EMPORDANET,

Associació fundada l’any 1997, agrupa un grup reduït de restaurants de primer nivell gastronòmic i es dedica a la difusió i a la promoció de la Cuina Empordanesa, tant a nivell nacional com internacional.

La Cuina de l'Empordanet

AULA GASTRONÒMICA

Taller i aula de formació gastronòmica que es posa en funcionament l’any 2001 per iniciativa de la Unió d’empresaris i amb finançament del Pla de Dinamització Turística de la comarca del Baix Empordà. Aquest espai, perfectament equipat, és a l’hora un lloc de formació i de trobada de professionals, així com una eina de divulgació adreçada al públic en general.

Aula Gastronòmica de l'Empordà

PETITS GRANS HOTELS DE CATALUNYA

Neix l’any 2003 de la ma de Costa Brava Verd Hotels, per potenciar l’oferta d’establiments amb un màxim de 15 habitacions i situats en edificis o ubicacions singulars. D’àmbit inicialment gironí, en poc temps la marca s’estén per tot Catalunya, i avui en dia és la de més abast territorial del grup.

Petits Grans Hotels de Catalunya

ALTRES ENTITATS

Un dels serveis de Cooperativa Costa Brava Centre és la gestió d’altres entitats, així a partir del 2012, les associacions Costa Brava Hotels de Luxe, l’Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava i l’Associació Catalana de Centres d’Immersió i Activitats Marines, tenen la seva seu i gestió al Grup Costa Brava Centre, la qual cosa permet a més, generar sinèrgies amb les altres entitats del grup.

Costa Brava Hotels de Luxe

Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava

Associació Catalana de Centres d'Immersió i  Activitats Marines