Teresa Marquès

Responsable de:
- Relació amb proveïdors
- Secretaria de Costa Brava Hotels de Luxe
- Secretaria de l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics
- Empordà Gestió