Imatge i vídeo

- Fotografia professional per a catàlegs i pàgines web: establiments, gastronomia, llocs d’interès turístics.

- Fotografia i gravació d’esdeveniments.

- Fotografia publicitària i comercial: impacte visual del producte. Busquem una estètica original que capti l’atenció del públic i promogui l’acció de compra.