Comunicació

- Gabinet de premsa: gestionem totes les sol·licituds d'informació dels mitjans de comunicació i realitzem accions proactives amb l'objectiu de difondre determinats missatges.

- Plans de comunicació: definim les estratègies i accions per comunicar, adequadament, qui som i què fem. Dissenyem el pla de comunicació on es marquen tots els passos a seguir per tal d'aconseguir els objectius de la empresa.

- Community management: gestionem i produïm contingut d’interès per a la empresa i el difonem de manera estratègica a través de les diferents xarxes socials per tal que arribi a un target determinat.