COM PODEM ESDEVENIR UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL•LIGENT?

16/12/2019

Una destinació turística intel•ligent (DTI) va més enllà de l'ús de la tecnologia. Aquí expliquem com implantar la Norma UNE 178.501.

 

Aquelles destinacions que vulguin optar a la certificació que els reconegui com intel·ligents han d'adoptar mesures sota cinc eixos estratègics: Governança, Innovació, Tecnologia, Accessibilitat Universal i Sostenibilitat.

Les tecnologies de la informació i comunicació estan modificant el coneixement i la manera de planificar, organitzar i gestionar els viatges, i també la manera en què el turista interactua amb la destinació i comparteix les seves experiències.

Les destinacions turístiques integren múltiples interlocutors, tant públics com privats, que interactuen entre ells i amb el turista. Però a més, el turisme és transversal en les destinacions sent, de vegades, difícilment separable el turista i el ciutadà. Per tot això, les accions que millorin el model turístic beneficiaran necessàriament a la gestió d'altres sectors i àmbits de la destinació, i a diferents actors de la mateixa. Per exemple, les millores en la seguretat, les comunicacions, la sanitat, el transport, les telecomunicacions, l'accessibilitat, el sector alimentari, l'hostaleria, la restauració, equipaments i activitats esportives i culturals, l'oci, etc.

Destinació Turística Intel·ligent com a concepte

En aquest marc, la Secretaria d'Estat de Turisme ha impulsat el desenvolupament del concepte de Destinació Turística Intel·ligent (DTI), de manera alineada al desenvolupament del concepte de ciutat intel·ligent. Fruit d'això és el desenvolupament de la ‘Norma UNE 178.501 Sistemes de gestió de les destinacions turístiques intel·ligents’. Requisits com a base per millorar la gestió de les destinacions turístiques espanyoles dotant-les de més competitivitat, i per millorar el seu posicionament en el mapa turístic nacional i internacional. Una norma que es complementa amb la ‘UNE 178.502 Indicadors i eines de les destinacions turístiques intel·ligents’, que facilita vies per avaluar el compliment dels requisits de la Norma UNE 178.501, comparar destinacions entre si, i fer el seguiment de l'evolució de la DTI al llarg del temps.

La decisió d'esdevenir una DTI suposa establir una estratègia que revalora la destinació, ja que promou un augment de la seva competitivitat, un millor aprofitament dels seus atractius naturals i culturals, la creació d'altres recursos innovadors, la millora en l'eficiència dels serveis, l'impuls del desenvolupament sostenible, l'accessibilitat universal i les tecnologies de la informació i comunicació. Això contribueix a la millora de l'experiència del turista, però també aporta beneficis addicionals; com contribuir a incrementar la qualitat de vida dels residents o la creació de sinèrgies positives entre els diferents agents de la destinació.

La Norma UNE 178.501 aplica l'anomenada Estructura d'Alt Nivell consensuada per l’ISO i comú per a totes les normes de sistemes de gestió, a la qual afegeix requeriments específics. L'estructura comuna permet alinear aquest sistema de gestió amb qualsevol altre implantat a la destinació. 

El compliment dels requisits de la Norma UNE 178.501 pot ser avaluat i certificat. La certificació aporta el reconeixement dels esforços i èxits aconseguits, així com la visió d'experts independents, contribuint a l'eficàcia del sistema de gestió i a la seva millora contínua.

Des del Pla de Qualitat Costa Brava Centre restem a la vostra disposició per tal de facilitar-vos més informació sobre aquesta i altres normes de qualitat. Podeu contactar amb nosaltres al 972313702 o a ncolomer@grupcostabravacentre.com